Belegstelle Ternell

Bedrijfsreglement voor de organisatie van het bevruchtingsstation

Beste imkerin en imker, we verheugen ons over uw bezoek aan ons bevruchtingsstation . Onze opzet is om U goede Carnica darrenvolken voor uw koninginnen , ongeacht ras ,ter beschikking te stellen.

Om te zorgen voor een goede werking, vragen wij U de volgende regels te beachten:

 • • Het plaatsen van de bevruchtingskastjes geldt als automatische erkenning van het huidige reglement.• Bij niet-naleving van het reglement van de bevruchtingsstation kan de volledige levering worden geweigerd. Er wordt geen wettelijk recht verleend op het plaatsen van bevruchtingseenheden.

  • De instructies van het team van het bevruchtingsstation moeten worden opgevolgd. Zij oefenen het eigendomsrecht uit. Roken, open vuur en open vlam zijn ten strengste verboden op de bevruchtingsplaats.

  • Toegang tot de bevruchtingszone is alleen toegestaan met toestemming of in aanwezigheid van het team van het bevruchtingsstation.

  • Voorafgaand aan de levering van de koninginnen moet een inschrijving worden gedaan, waarbij de hoeveelheid en de datum worden vermeld. Voor meer informatie kunt u terecht op www.bienenzuchtverein-eupen.be of neem contact met ons op via .

  • De installatie gebeurt op eigen risico. Het bevruchtingsstation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadigd of verloren materiaal. De deponent is verantwoordelijk voor het afsluiten van een passende aansprakelijkheidsverzekering.

  • Er kan geen garantie worden gegeven voor het succes van de bevruchting.

  • Het manipuleren van kastjes van andere aanbieders wordt beschouwd als materiële schade en leidt tot onmiddellijke en permanente uitsluiting van de exploitatie van het bevruchtingsstation.

  • Een schriftelijke volmacht is vereist voor het ophalen van bevruchtingseenheden van andere imker.

  • Alle kastjes zijn toegestaan voor levering. De ruimte voor bevruchtingskastjes is echter beperkt.

  • De eenheden moeten weerbestendig zijn en voorzien zijn van de naam en het adres van de imker. Zonder identificatie is geen installatie mogelijk.

  • De verblijfsduur van de bevruchtingskastjes is maximaal twee weken. Een verlenging kan in uitzonderlijke gevallen worden overeengekomen met het team van het bevruchtingsstation. De volken moeten voldoende worden voorzien van bijen en voedsel. Honing MAG NIET worden gebruikt.

  • De bevruchtingskastjes MOETEN vrij zijn van mannetjes. Het personeel van het bevruchtingsstation zal dit controleren bij de levering. Eenheden met mannetjes worden systematisch geweigerd. Een transparante folie moet op de ramen worden gelegd om de kastjes te kunnen controleren zonder dat de bijen of de koningin de kast kunnen verlaten.

  • Bij levering van bijen uit het naburige buitenland moeten de volgende punten in acht worden genomen:

  1) Een officieel gezondheidscertificaat (in kopie) moet aan het team van het bevruchtingsstation worden overhandigd voor installatie op de site. Zonder gezondheidscertificaat is geen installatie toegestaan.
  2) TRACES: de Koninklijke Vereniging voor Bijenteelt van Eupen en Omgeving van 1896 VoG is niet bevoegd om het TRACES-document te controleren. Het is de verantwoordelijkheid van de kweker om te voldoen aan de TRACES-regelgeving.

  • De resultaten van de bevruchting moeten door de imker tijdig worden gemeld, uiterlijk op 31 augustus van het jaar van verzending. De afkomst van de geïnstalleerde manvolken wordt vóór het bevruchtingsseizoen bekendgemaakt op de website www.bienenzuchtverein-eupen.be. De openingstijden van het bevruchtingsstation worden elk jaar apart vastgesteld en gepubliceerd op de website www.bienenzuchtverein-eupen.be. Levering en ophaling van bevruchtingseenheden zijn tijdens deze periode altijd mogelijk op vrijdag van 18:00 tot 19:00 uur. In uitzonderlijke gevallen kunnen speciale regelingen met betrekking tot leveringen en ophalingen worden overwogen en geprobeerd te worden nageleefd. Op verzoek kan een certificaat worden verstrekt voor bevruchte koninginnen. Als een of meer koninginnen niet worden opgehaald, worden ze eigendom van het bevruchtingsstation.

  • Voor elke koningin wordt een vergoeding van 3,50€ in rekening gebracht. We behouden ons het recht voor om deze vergoeding op elk moment te wijzigen. De kosten voor verzending moeten worden betaald na bevestiging van de inschrijving. De bankgegevens worden verstrekt in de bevestiging. Bij niet tijdige betaling behouden wij ons het recht voor om de levering te weigeren. Als de aangekondigde en betaalde hoeveelheid koninginnen onverwacht niet wordt bereikt door de aanbieder, wordt er geen restitutie verleend van te veel betaalde vergoedingen. Er is geen wettelijk recht op financiële restitutie voor ongebruikte bevruchtingsplaatsen.

Openingstijden 2024: De openingsperiode start op 24 mai 2024. Het bevruchtingsstation is geopend op vrijdag van 18.00 tot 19.00 uur.

Kosten 2024: De vergoeding bedraagt 3,50 € per koningin. Dit moet vooraf worden betaald door overschrijving op de rekening van de imkervereniging.